Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2014

Reposted fromerial erial viakasjencja kasjencja

April 06 2014

taceo
taceo
taceo
8161 b810
Reposted fromlimonette limonette viaiamsuperwoman iamsuperwoman
taceo
2999 4228
Reposted fromkatvont katvont viaiamsuperwoman iamsuperwoman
taceo
7462 d597
Reposted fromsafeway safeway vianiewiastqa niewiastqa

April 05 2014

taceo
9683 1e27
Reposted frommeeds meeds viabiolchem biolchem
7265 0bdc
Reposted fromkasjencja kasjencja viabiolchem biolchem

December 04 2013

taceo
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true

December 02 2013

taceo
6459 5312
Handsome Benedict!
Reposted fromHerbatoholiczka Herbatoholiczka

November 28 2013

taceo
1070 4a17
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viaspontaneous spontaneous
taceo
1141 5b1c
Reposted fromGodislove Godislove viaMartak Martak

November 27 2013

taceo
Zdziwiłabyś się, ile można sobie wybaczyć.

Zdziwiłbyś się, bez czego można żyć.
— House M.D.
Reposted fromImponderablehippie Imponderablehippie via1996 1996

November 25 2013

taceo
Teraz będę już szczęśliwa!
Nie przerywaj, nie przerywaj mi!
— Maria Peszek
Reposted fromhighsoul highsoul viaflesz flesz
taceo
- Lubisz samotność? 
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromlexxie lexxie viaflesz flesz
taceo
8463 c268
Reposted fromnotporn notporn
taceo
Nie wiem kim jestem w Twoich oczach, 
może wcale mnie w nich nie ma i spokojnie śpisz po nocach.
taceo
7056 9e9c
Reposted fromindigestible indigestible viadelicatee delicatee

November 24 2013

taceo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl